top of page

Rječnik govora Kostrene

Katedra Čakavskoga sabora Kostrena pokrenula je prije nekoliko godina projekt izrade ''Rječnika govora Kostrene''. Trenutni je popis više od 7000 natuknica Rječnika rezultat višegodišnjega zapisivanja temeljnoga leksika kostrenskoga govora, u prvom redu onoga Svete Lucije. Dosadašnji je korpus dobiven provjerom polazišnih natuknica koje je inicijalno prikupila Silvana Vranić, ovjerila i dopunila Branka Kržik Longin, koja i računalno upisuje natuknice s opisnim značenjima i oprimjerenjima u kojima se te natuknice potvrđuju. Manji su broj natuknica priložili Vjekoslav Bakašun i Igor Stipanović.

 

 

 

U skladu s leksikografskim načelom da svaki leksem zastupljen u oprimjerenju mora biti i natuknicom, naknadno će biti ovjeravane i takve natuknice. Sve će natuknice i oprimjerenja naglasiti Silvana Vranić, provjeriti značenja natuknica i leksikografski ih obraditi nastojeći ih strukturirati prema temeljnim načelima suvremene leksikografije i uzimajući u obzir činjenicu da je riječ o istojezičnom, dijalektnom rječniku. Metodologijom će ovaj rječnik uvelike biti podudaran s onom primijenjenom u rječniku u knjizi ''Grobnički govor XX. st. (gramatika i rječnik)'' Ive Lukežić i Sanje Zubčić (Katedra Čakavskoga sabora Grobnišćine, Rijeka, 2007.) i u ''Rječniku govora Novalje na otoku Pagu'' Silvane Vranić i Ive Oštarića (Grad Novalja, Ogranak Matice hrvatske u Novalji, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Novalja, 2016.).

U desnom će stupcu Rječnika biti zapisani natuknički ekvivalenti hrvatskoga standardnoga jezika. Ako za značenje natuknice ne postoji standardni ekvivalent, zapisat će se leksikografska definicija pisana standardnim jezikom. Natuknice otisnute masnim slovima bit će popisane abecednim redom u kanonskom obliku osim kada takva oblika nema u govoru. Tada će se bilježiti svi potvrđeni oblici (npr. gren…). Vlastita imena ovjerena u oprimjerenjima neće predstavljati nove natuknice, kao ni toponimi (popis dijela toponima bit će priložen) jer su kostrenski toponimi zabilježeni u knjizi ''Kostrenska toponimija'' Stanka Gilića. Uz određenje vrste riječi, uz natuknicu će promjenjivih vrsta biti bilježeni i potrebni ostali oblici u skladu sa suvremenim leksikografskim načelima. Sinonimi će biti protumačeni u različitim natuknicama, ali s uputnicom isto kada funkcioniraju u istim ili u vrlo sličnim kontekstima. U Rječnik će biti uključeni i frazemi (prema morfološkom kriteriju) i sveze riječi koje su prošle sintagmatizaciju.

PDF.png

Silvana Vranić: Načela izrade "Rječnika kostrenskoga govora", Zbornik Katedre Čakavskoga sabora Kostrena, knjiga VII, ur. Silvana Vranić, 2018.

Izvor: "Naša Kostrena", broj 86, travanj 2018.

Kostrenske besede.JPG

(klikom na 'besede' pročitaj cijeli tekst u PDF formatu)

Izvor: "Naša Kostrena", broj 87, rujan 2018.

Neke kostrenske besede (br. 87).JPG

Izvor: "Naša Kostrena", broj 88, prosinac 2018.

Neke kostrenske besede (br. 88).JPG

Izvor: "Naša Kostrena", broj 89, travanj 2019.

Besede.JPG
bottom of page