top of page
Bakašun_svijet.JPG

Vjekoslav Bakašun, MOJ SVIJET ŽIVLJENJA OD KOSTRENE DO KOSTRENE, Katedra Čakavskog sabora Kostrena, Kostrena, 2018. g.

 

Autor je u knjizi obuhvatio razdoblje od svog rođenja 1929. godine do oko 2016. godine. Može se kazati da je tema autobiografska, ali uz obilatu obradu povijesnih događanja u tom razdoblju. Svakako će biti vrlo zanimljiva čitateljima koji su živjeli u tom razdoblju i podsjetiti ih na događaje u kojima su i sami sudjelovali. Preporučuje se i mladima koji će kroz tekstove u knjizi dobiti barem mali uvid pod kojim su uvjetima živjeli i radili njihovi preci.

 

 

Cijena: 50,00 kn

 

Igor Stipanović, PAROBRODARSTVO RIJEKE U VRIJEME AUSTRO-UGARSKE MONARHIJE, Katedra Čakavskog sabora Kostrena, Kostrena, 2016. g.

 

Knjiga je tiskana u boji na 310 stranica. Sadrži 419 fotografija brodova, 43 fotografija umjetničkih slika brodova, 33 crteža, 22 plana brodova i 33 preslika isprava (ukupno 550 slika). Knjiga sadrži i 56 obilježja indentifikacije brodova i njihovih društva odnosno oznake dimnjaka, zastava i grbova.

 

U knjizi su navedeni i opisani svi parni brodovi, od prvog koji je zaplovio godine 1872. u Senju do propasti Monarhije, a bili su upisani u senjski i riječki registar brodova, njih 69 obalne plovidbe i 88 duge plovidbe. Bila su to društva obalne plovidbe iz Senja i Rijeke, Društvo Schwarz, F. Olivieri, Ugarsko-hrvatsko parobrodarsko društvo. Zatim su to bila parobrodarska društva duge plovidbe, Ungarsko-hrvatska slobodna plovidba kao ogranak Ungaro-Croate,  društvo Indeficienter, Copaitich, Šodić-Pajkurić i društva s direkcijama u Budimpešti, a operativom i registriranim brodovima u Rijeci: Adria, Oriente, Levante i Atlantica.  Trinaest brodova Ugarsko-hrvatskog parobrodarskog društva ušlo je godine 1947. iz međuratnog slijednika Jadranske plovidbe u poslijeratnog slijednika Jadroliniju. Nekoliko brodova Slobodne plovidbe ušlo je u flotu Jugolinije i Dubrovačku odnosno Atlansku plovidbu. U knjizi se nalazi kratka povijest prelaza s jedara na paru, povijest osnivanja parobrodarskih društva u Senju i Rijeci, opisan je svaki brod i njegov životni vijek odnosno izgradnja, promjena vlasništva i zastava, te njihove sudbine (rezališta, potonuća, stradanja u ratnim okolnostima, ljudske žrtve, havarije i sve ostale poznate okolnosti koje su pratile njihovu plovidbu), a svaki je popraćen nekom slikom, brodskim planom, crtežom, umjetničkom ili zavijetnom slikom ili više njih. Na kraju se nalazi i sažetak preveden na engleski, njemački, mađarski i talijanski.      Navedena su mnoga imena upravnih tijela te zapovjednici mnogih brodova, upravitelja stroja za Ungaro-Croatu i mnogo drugih podataka. U svemu knjiga predstavlja cjelokupnu parobrodarsku, lučku i općenito pomorsku povijest Kvarnerskog područja.

 

Nova cijena (64% popusta): 90,00 kn

 

Stara cijena: 250,00kn

Danijel Kokić, HUMOR NAŠ PRIMORSKI, Katedra Čakavskog sabora Kostrena, Naklada Kvarner, Kostrena, 2015. g.

 

U ovu su knjigu uvrštene šale, pošalice, vicevi, anegdote, uzrečice prikupljene na području od Senja, preko otoka Krka, Kraljevice, Bakra, Kostrene, Sušaka, Rijeke, Grobnika, Kastva, Opatije, podno Učke itd. Osim što prenosi šale, autor ukratko daje objašnjenja situacija i običaja pojedinoga mjesta iz kojega su šale potekle, a posebna poglavlja čine i mesopusni običaji. Osvrće se na onodobne humoristično-satirične listove, kao što su bakarski Vragoljan (1881), senjski Vragoder (1875), Metla i škavacera (1928) i Markovi konaci (1938), ali i ostale listove iz kojih crpi popisane šale i anegdote, kao npr. krčki Pučki prijatelj, riječki Novi list, Sušačka revija i dr. 'Kumedije' sadržane u ovoj knjizi pisane su na čakavskom narječju, hrvatskom književnom jeziku, a neke se pošalice temelje upravo na različitostima među govorima. Ukratko, riječ je o knjizi koja na sustavan način prikazuje mozaik našega, itekako živopisnoga i zabavnoga, primorskog humora.

Cijena: 50,00 kn

Vjekoslav Bakašun, SJEĆANJA NA RATNE GODINE U KOSTRENI 1941.-1945., 2012. g.

 

Autor je kroz svoja sjećanja koja je u ranoj mladosti (12 do 15 godine života) doživljavao i proživljavao za Drugoga svjetskog rata u Kostreni dao najbolji prikaz kako su mještani Kostrene proživljavali taj rat. Svoja sjećanja dopunio je, samo usput, nekim općepoznatim povijesnim činjenicama i događanjima o tom ratu. Osim toga, objavljeni su tekstovi razgovora koje je autor vodio sa tada još živim Kostrenjanima koji su tijekom rata bili internirani u logorima u Italiji i Nacističkom logoru. Želja je autora, da će nakon mnogo godina današnje mlade generacije (nezainteresirane za blisku povijest) uzeti sa zadovoljstvom ovu knjigu u ruke i pročitati nešto o jednom teškom razdoblju povijesti o kojoj danas ne žele ni slušati.

 

Cijena: 25,00 kn

Rude Pauer Paškvan i Ivan Paškvan Ivo, MARTINŠĆICA U SRCU, 2012. g.

 

U knjizi "Martinšćica u srcu", s podnaslovom "Naša stara Martinšćica i život u njoj", braća Paškvan iscrpno su tekstom, mnoštvom slika, skica i dokumenata predočili život kakav je nekoć bio u čarobnoj uvali. Uputili su nas i u povijesni razvoj Martinšćice od Lazareta i staroga Škvera do odluke da se prebriše prošlost, uvala isprazni od njezinih žitelja te ondje smjesti, početkom šezdesetih godina prošlog stoljeća, remontno brodogradilište Viktor Lenac. Zahvaljujući maru braće Paškvan, Martinšćica je oživjela kroz toplu priču o ljudima i povijesti dokazujući još jednom kako je povijest zaista samo ono što napišu povjesničari. A braća Paškvan jesu povjesničari, iako to nisu bila po profesiji. Uspjeli su napisati povijest koja dotiče srca. Ono što je njima bilo u srcu uspjeli su prenijeti i dočarati čitateljima.

 

Cijena: 40,00 kn

Vjekoslav Bakašun, PATNJE I SMRT SU NAŠLI TAMO GDJE SU ŽIVLJENJE TRAŽILI, 2009. g.

 

U knjizi je autor popisao podatke o 595 Kostrenjana koji su prema postojećim povijesnim dokumentima tijekom protekla dva stoljeća poginuli na jedrenjacima i brodovima diljem svijeta. Navedena su njihova imena i prikupljeni podaci o njihovim stradanjima. Autor je ovu knjigu posvetio "Njima, koji su svoje zdravlje i ono najvrednije – svoj život - ostavili na brodu i moru."  Gotovo polovica stradalih pomoraca pokopana je daleko od svojih domova, u čak 96 svjetskih luka. Ipak, najveći broj stradalih kostrenskih pomoraca svoje je posljednje počivalište pronašao u moru – životnom, ali i duhovnom ishodištu svih žitelja Kostrene.

 

 

Cijena: 25,00 kn

Orfeo Tićac, DA SE NE POZABI, 2008. g.

 

Knjiga je posthumno izdanje autora uz veliko zalaganje njegove supruge Nilde Aleksandra Tićac koja je prihvatila izazov urednice. U knjizi su objavljeni autorovi zapisi i sjećanja o Kostreni, o žurkovanskim škverima, pomorstvu, ribarenju, brodovima imenom "Kostrena", pomorskim nezgodama i katastofama te školovanju pomoraca. Tekstovi obiluju vrijednim i zanimljivim slikovnim prikazima. Recenzent knjige i prijatelj obitelji Tićac akademik Petar Strčić poslao je poruku u kojoj je istaknuo da se autor isticao znanjem i umijećem pomorskih vještina, ali i osobnom hrabrošću i odvažnošću, pružajući svima odličan primjer kako treba opstati kostrenski čovjek.

 

Cijena: 25,00 kn

Vjekoslav Bakašun, Branka Kržik Longin, Želimir Perović, NJEJEH PRVEH DESET LET, 2007. g.

 

Knjižica u kojoj je dokumentaristički i kronološki obilježen svaki  događaj  sačuvan u sjećanjima autora i njihovim bilješkama u povodu obilježavanja desete godišnjice od osnutka Katedre. Iako mala po obimu, u povijesti će predstavljati neprocjenjiv izvor podataka o radu Katedre, a istovremeno i o dijelu kulturnih događanja u Kostreni u razdoblju 1997. do 2007. g.

 

Silvana Vranić, ČAKAVSKI EKAVSKI DIJALEKT: SUSTAV I PODSUSTAVI, 2005. g., nakladnik Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za kroatistiku, suizdavač Katedra Čakavskog sabora Kostrena

 

Knjiga je nastala na temelju autoričine doktorske disertacije koja je za potrebe knjige ažurirana i dopunjena, a stručnjaci ju ocjenjuju kao vrhunsko dijalektološko djelo. Ova je knjiga vrlo značajno znanstveno djelo dr. sc. Silvane Vranić. Za ovu knjigu autorica je 2006. godine od HAZU-a nagrađena godišnjom nagradom "Josip Juraj Strossmayer" za područje humanističkih znanosti.

 

Obrazloženje: "Knjigom Silvane Vranić dobila je hrvatska dijalektologija vjeran i utemeljen opis ekavskoga čakavskoga dijalekta središnje Istre i istočnog istarskog (liburnijskog) primorja do Rijeke i otoka Cresa. Ovaj iznimno važan dijalektni pejzaž nije dosad bio dovoljno (monografski) istražen. Podatci mnogih navedenih mjesnih govora bili su dvojni, a mnogi i dvojbeni. Dugotrajnim i ustrajnim terenskim istraživanjima i tabelarnim prikazima autorica je utvrdila samosvojnost toga dijalektnoga kompleksa u odnosu na dijelove istoga ranga unutar cjelokupnoga čakavskoga narječja. Autorica je uzela u obzir genetske i strukturne pojave, pratila snopove njihovih izoglosa koje su relevantne za uočavanje i utvrđivanje hrvatskoga organskoga kontinuuma na čakavskom istraživanom prostoru. Ovom knjigom dobili smo vjernu sliku ovoga dijalektnoga pejzaža koja dosad nije bila dovoljno pregnantno utvrđena, obrađena ni vjerno kartografirana.

 

Knjiga Silvane Vranić "Čakavski ekavski dijalekt: sustav i podsustavi" vrijedno je djelo, značajni prilog hrvatskom jezikoslovlju s kraja XX. stoljeća, uzor i uzorak sintezne obrade jednog od najarhaičnijih dijalekata čakavskoga narječja. Kako se taj dijalekt odnosi na središnju Istru i istarsku Liburniju (s najarhaičnijim dijalektnim osobinama), njegova obrada u ovoj knjizi ima važno izvanjezično, upravo kulturno i nacionalno značenje."

 

 

Daniel Kokić, LJEPOTE I NADAHNUĆA - Kostrena u hrvatskoj književnosti, 2005.g.

 

Daniel Kokić je imao dva zavičaja – rodni imotski (rođen je u Prološcu Donjem 10. listopada 1940.)  i kvarnerski, gdje se oženio i skrasio (umro je od srčanog udara 11. prosinca 2008. u Kostreni). Knjiga "Ljepote i nadahnuća" je knjiga o Kostreni, njenim ljudima i ljepotama koje su potaknule brojne pjesnike, slikare i glazbenike da stvore svoja umjetnička djela, a koje je autor obradio kao vrijedne literarne tekstove.

 

 

 

Cijena: 25,00 kn

 

Stanislav Gilić, KOSTRENSKA TOPONIMIJA, 2004. g.

 

Toponomastička studija kostrenskih toponima - imenovanje prostora i tla dviju katastarskih općina Sv. Lucije i Sv. Barbare, prikupljenih iz katastarskih knjiga i onih dobivenih od kazivača. Ovo je vrijedan povijesni dokument nazivlja u Kostreni od kojih neki neumitno nestaju iz svakodnevne uporabe.

 

 

 

 

Cijena: 25,00 kn

 

Higin Šoić, RATNI DANI: sjećanja kostrenskog kapetana 1939.-1945, 2002. g., suizdavač "Adamić" Rijeka

 

Pomorski i lučki kapetan Ernest Šoić, rodom iz Kostrene, u ovoj se knjizi posvetio ratnim godinama (1939.-1945.) na sebi svojstven način, ispričavši priču dopadljivo i neuobičajeno. Kraće prozne cjeline otkrivaju mnoge događaje i istine. Osim što su dokument i zapis o vremenu i toponimima života, pomorsko su štivo za sladokusce. Tekst je natopljen izvornom, mekom primorskom čakavštinom u pričanju koje se nastavlja uvijek iz drugačije vizure života. Knjiga je ilustrirana fotografijama, uz poseban dodatak.

 

Cijena: 25,00 kn

 

Orfeo Tićac, ŽURKOVANSKA SJEĆANJA, 2002. g.

 

Kronika o življenju i događanjima u Žurkovu i Kostreni između dva svjetska  rata. Tekstovi u knjizi su vrijedan i autentičan dokument jednog, ne tako davnog razdoblja, i značajan prilog povijesti Kostrene.

 

 

 

 

NIJE VIŠE RASPOLOŽIVO    

 

Berislav Vranić, POMORAČKA SREĆA, 1999. g., prijevod na engleski SAILOR'S FORTUNE, 2002. g.

 

Knjigu čine 27 kratkih priča u kojima je autor, pomorski kapetan, iznio svoje doživljaje na brodu i za boravka u raznim lukama. "U knjizi sam napisao da je sreća božji dar kojega čovjek ne smije zlorabiti, želio sam mladim ljudima reći da pomorski život nije tako težak. Može biti lijep i zanimljiv. Prošao sam kroz 108 država na svijetu, nikada me nisu pokrali, napali, nigdje nisam imao neugodnosti. Naravno da sam se držao regula, poštovao sam običaje. Želio sam da knjiga bude dar obiteljima pomoraca. I ta je knjiga prvo izašla na engleskom jeziku." (Berislav Vranić)

 

Cijena: 15,00 kn

 

 

Daniel Kokić, FRANE PITUR iliti život shvaćen kao komedija: vedra romansirana biografija velikoga majstora smijeha, šale, anegdote, lakrdije i inih srodnih djelatnosti, 1998. g., suizdavač "Adamić" Rijeka

 

Autor je u ovoj knjizi prikupio anegdote o sušačkom pučkom smjehotvorcu Franu Pavletiću, pozvavši se na Goetheovu misao da će trajno živjeti onaj koga narod spominje u svojim anegdotama. I u njezinu pogovoru ponovno veliča humor kao svjetlost u životnom bespuću, jedini smisao turobnog života. "Razveseliti drugoga – sveta je zadaća i uzvišena sreća" – reče Daniel Kokić.

NIJE VIŠE RASPOLOŽIVO  

bottom of page