top of page

 

 

 

 

 

 

 

Katedra Čakavskog sabora Kostrena djeluje na području Općine Kostrena, Primorsko-goranske županije i Republike Hrvatske. Član je zajednice udruga Katedara Čakavskog sabora sa sjedištem u Žminju.

 

Katedra je osnovana u svrhu ostvarivanja sljedećih ciljeva:

 

-istraživanje, promicanje i popularizacija umjetnosti i znanstvenih područja koja se bave hrvatskom narječnom kulturom, posebice čakavskom,

-istraživanje, poticanje, očuvanje i učenje čakavskog jezika i čakavskog govora Kostrene,

-istraživanje, proučavanje i obnavljanje kulturnih i tradicijskih običaja Kostrene,

-istraživanje i proučavanje prošlosti Kostrene,

-poticanje izdavačke djelatnosti iz područja znanosti i kulture,

-unapređivanje, njegovanje i proučavanje glazbenog, likovnog, plesnog i scenskog narodnog i umjetničkog izraza te ostalih oblika kulture Kostrene,

-podizanje razine društvene osviještenosti o čakavskom jeziku kao živom govoru,

-poticanje kreativnosti, umjetničkog stvaralaštva, mašte i slobodnog razmišljanja,

-kreativno osmišljavanje slobodnog vremena mladih,

-sudjelovanje u kulturnom razvoju Općine Kostrena u suradnji s drugim institucijama.

bottom of page